09282020دوشنبه
Last updateیکشنبه, 27 سپتامبر 2020 8am

logo11

افشای ریزش درونی اینباراززبان خود مجاهدین

اینکه یک جدا شده کلمه یا جمله ای که به حق و بغیر از واقعیت نیست بیان کند و سازمان او را به وزارت اطلاعات و مزدور بودن تشبیه نکند را عالم و آدم میدانند و دیگر باور کسی نمی شود


شهریور ۱۳۸۰ نه به رجوی در کمپ باقرزاده

به خوبی میدانستم نه گفتن به رجوی یعنی تف کردن به سر تا پای فرقه بد نام رجوی و در آن زمان که فرقه داشت با ایجاد خفقان تشکیلاتی که یا در مناسبات بمان و یا برو ایران من این حصار و طلسم خفقان را در هم کوبیدم و در برابر رجوی گفتم میخواهم برم ایران.

چهاردهه در کوره راه

رجوی یک روز در نقش رهبر عقیدتی، یک روز در نقش رابط بین اعضاء و خدا، یک روز در نقش قدیس و یک روز در نقش امام اول شیعیان ظاهر می شد و با تکیه به موضوعات مذهبی و تفاسیر فریب دهنده و دروغ خط انحراف کردن افراد را به پیش می برد و بایستی اعتراف کرد که در این زمینه موفق هم بود چرا؟ چون خوب می دانست که اکثر کسانی که به سازمانش پیوسته اند متعسب به دین و مذهب خود می باشند....

شکست و فضاحتی دیگر

Mehdi Sojoudiچگونه میشود رجوی هایی که همه شعارشان آزادی آوری و برابری برای مردم هست تاب و توان منتقدان خود را ندارند. آیا این که یک انسان انتقاد و اشکالی از سیستمی بگیرد باید او را زندانی و طرد کرد؟ پس این است آزادی که مجاهدین هر جا می نشینند در بوق و کرنا می‌کنند.

استراتژی ترورو خشونت جان مایه فرقه رجوی است

… اگر به فعالیت های تروریستی این سازمان نگاه کنید از فردای اعلام مبارزه مسلحانه در ۳۰ خرداد سال شصت سازمان مستمرا و بی امان دست به اقدامات تروریستی علیه مردم ایران زده و بیش از هفده هزار نفر از هموطنان غیر نظامی و بیگناه مثل دست فروش و سربازان را در جنگ ایران و عراق کشت و... 

مهردادساغرچی: هویت سازمان مجاهدین - قسمت ششم

sagharchi mehrdad 400رجوی هیچگاه و در هیچ مقطعی از عمر سیاسی و تشکیلاتی خودش حتی یک انتقاد از هیچ کسی نشنیده بود و این بالاترین مرزسرخ تشکیلات رجوی بوده هست و خواهد بود. انتقاد به مسئول در فرقه رجوی مرز سرخ است

گردهمایی مضحک مریم رجوی وسخنان مضحک تر

Edward Termado neu

… خنده دار است، این چرندیات را بارها و بارها از زبان مسعود رجوی در اردوگاه اشرف و باقرزاده شنیده ایم، خانم رجوی، مگر در دوران خاتمی همسر مفقودتان کم تحلیل و تفسیر کرد که خاتمی کار رژیم را تمام می کند و بعد هم ادعا کرد که به دور دوم نمی رسد وووو

هویت مجاهدین خلق در چهل سال گذشته قسمتهای چهارم و پنجم

sagharchi mehrdad 400

مهرداد ساغرچی، کانون آوا و وبلاگ روشنگران، ششم ژوئن 2020:… حال که بخش مهمی از کار انجام شده بود یعنی آمدن رجوی به خاک عراق و امتحان شدن نیروها برای سرسپردگی بعد از ازدواج های عقیدتی برای تعلیم افراد باید طرح جدیدی اجرا میشد. 

فرافکنی سازمان مجاهدین از حادثه انفجار دربیروت

Maryam Tarhاصولا هر زمان که سخنگوی بین نام ونشان مجاهدین در شبکه های مجازی سلسله وارشان اعلام موضع می کند، بدون شک به داخل مناسبات و تشکیلات این سازمان پیام می دهد و این بار هم در ارتباط با بیروت دقیقا بهمین منوال پیام داده

رسوایی درونی فرقه مجاهدین که بیرونی نشد

Mehdi Sojoudiموضوع از این قرار بود که گویا سازمان مجاهدین مراسمی به اسم مراسم پرچم برای ۱۹ فروردین 1398  برگزار کرد که در هیچ جایی نه نشان داده شد و نه خبری به بیرون منتشر داده شد. همین موضوع هم باعث ایجاد محافل و بحث در درون اعضای سازمان شده بود