09282020دوشنبه
Last updateیکشنبه, 27 سپتامبر 2020 8am

logo11

چهل سال در جا زدن در استراتژی به گل نشسته

در این دو دهه و بخصوص بعد از سرنگونی دولت عراق از این کهکشانها زیاد بچشم دیدیم و در  هر کهکشان شاه و شیخ دفن و محو و نابود شدند و انقلاب دمکراتیک و جایگزین مردمی و میهنی امور ایران را بدست گرفت ، گذشته از این هر هفته روزهای جمعه در  بریف هفتگی رژیم و عوامل و مزدورانش در کل جهان نابود و از دور خارج میشدند . در این سالیان در هر میتینگ و کهکشان از ده ماده‌ایی گرفته تا سرنگونی در....

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

علی هاجری، تیرانا ـ آلبانی ـ ایران آزادی ـ 03.08.2020

Ali Hajariچهل سال در جا زدن در استراتژی به گل نشسته

بفرمایید شما جیره و مواجب را از کدام سرویس خارجی و عربی میگیرید؟

در این دو دهه و بخصوص بعد از سرنگونی دولت عراق از این کهکشانها زیاد بچشم دیدیم و در  هر کهکشان شاه و شیخ دفن و محو و نابود شدند و انقلاب دمکراتیک و جایگزین مردمی و میهنی امور ایران را بدست گرفت ، گذشته از این هر هفته روزهای جمعه در  بریف هفتگی رژیم و عوامل و مزدورانش در کل جهان نابود و از دور خارج میشدند . در این سالیان در هر میتینگ و کهکشان از ده ماده‌ایی گرفته تا سرنگونی در یک زمانبندی مشخص را وعده دادید ولی هر بار بقول مرحوم ما چیزی از دست نمیدهیم و باز تمدید میکنیم . ولی این استراتژی در چهلمین سال خود قرار گرفته و هنوز اندر خم یک جاده هستید و شما که به این موارد عادت دارید و نباید از انتقاد یک یا چند نفر به این شکل خشمگین شوید و تهاجم کنید،  اگر گروهی یا فردی به عملکرد شما انتقادی دارد چرا از کوره در میروید در صورتیکه شما همیشه میگفتید انتقاد سازنده است و فرد و جمع را به جلو پرتاب میکند ، اگر به گروه شما از استفاده زنده از تلویزیون دشمن مردم ایران انتقادی میشود حتما بصلاح خود شماست چون دارندگان این تلویزیون خواهان گرسنگی دادن به مردم ایران و خواهان تجزیه ایران هستند و این چیز بدی نیست و دارند شما را نصیحت میکنند که بیشتر از این در باتلاق خیانت فرو نروید .

در متن پیام آمده است تنها این گروه سازمان‌یافته است که چهار دهه در جنگ مستمر علیه استبداد جنگیده است باید گفت این افتخار نیست که فرزندان ایران زمین را به فنا بدهید بلکه باید از راه درست وارد میشدید . بله رجوی در هر اطلاعیه‌ای از انقلاب درونی و زجر دادن اعضای خود سخن میگوید و از آن دفاع میکند و آن را جهاد اکبر میداند در صورتیکه این کار فقط ریاضت کشیدن بوده و هست .

شما فقط و فقط برای حفظ خود و همسر خود این همه بلایا را بر سر اعضا آوردید   و نه برای سرنگونی رژیم ایران چون شما خوب میدانستند استراتژی جنگ آزادیبخش به گل نشسته و دیگر حنای آن رنگی ندارد . وقتی سلاح را از دست دادید بجای آن پرچم را بالا بردی و پرچم سفید بعنوان تسلیم در جلو امپریالیسم و نوچه های آن و حالا بر  دیگران خرده میگیرید و همه را با ناسزا گویی عقب نرانید که گویا شما انقلابی ترین مرد جهان هستید و دیگران مواجب بگیر شاه و شیخ لطف کنید و بگویید شما جیره و مواجب را از کدام سرویس خارجی و عربی میگیرید . شما شکست خود را بگردن دیگران میاندازید در صورتیکه راه خطا را خود شما از اول انتخاب کردید . حالا این کهکشان در فضای مجازی دردی از شما دوا نمیکند ، و فریب و نیرنگ دیگر کافیست و درخواست کردن از نیروهای جمهوری خواه بدرد دکان خودتان میخورد زیرا شما یک گروه سکت و منزوی هستید و همه آنهایی که روزی با شما هم سو بودند از شما و فرقه شما فاصله گرفتند حتی مواجب بگیرها که برای شما یقه درانی میکردند چونکه ماهیت واقعی شما برای همه روشن شد.